****************************************

نمونه سئوالات رشته زبان انگليسي& مترجمي زبان انگليسي-سري دوم- نيمسال دوم 90-89

ليست سئوالات قسمت دوم

1- آزمون سازي-1225048
2-ادبيات معاصر2نثر-آشنايي با ادبيات معاصر ايران-1213048-1212059
3-نامه نگاري-1212119-1212067
4-سيري در تاريخ ادبيات انگليسي1-1212125
5-زبان خارجي-1212256-1212270
6-داستان كوتاه-1212128
7-زبان فرانسه1-1212136
8-سيري در تاريخ ادبيات انگليسي2-1212131
9-شعر انگليسي-1212130
10-روش تدريس زبان انگليسي-1212088-1212143
11-دستور و نگارش1-1212049-1212107
12-ترجمه متون مطبوعاتي2-1212085
13-آزمون سازي زبان انگليسي-1212092-1212145
14-بيان شفاهي داستان2-1212100
15-ترجمه متون سياسي-1212089
16-ترجمه متون اقتصادي-1212094
17-ترجمه مكاتبات و اسناد2-1212095
18-اصول و روش ترجمه-1212115-1212057-1225074
19-بيان شفاهي داستان1-1212099
20-بررسي آثار ترجمه شده اسلامي2-1212084-1212133
21-فنون و صناعات ادبي-1212114
22-اصول و روش تحقيق1-1212126-1212083

 

 

لينك دانلود از مرکز مقاله  يا    لينك دانلود از Google     

پاسخ سئوالات سري دوم

**************************************************

دسترسي به نمونه سئوالات در قبال واريزمبلغ آن از طريق SMS مقدور است.

قيمت هر سري2000 تومان مي باشد.

پاسخ نمونه سئوالات ترم دوم سال 1390 رايگان مي باشد

سفارش بالاي 20هزار تومان 25 درصد شامل تخفيف مي شود.

سفارش ويژه خدمات كامپيوترهاي سراسركشور 50 درصد شامل تخفيف مي باشد.(حداقل سفارش 50هزار تومان)

....منتظر بقيه نمونه سئوالات باشيد....

نمونه سئوالات ترم تابستان موجودمي باشد.

شماره حسابهاي سايت را از اينجا برداريد.

 SMS و تماس:09128817767

براي اطلاعات بيشتر به سايت http://www.pnubank.ir/  يا  http://cafeuni.ir/ مراجعه نماييد.

 جهت دسترسي به ساير نمونه سئوالات به صفحه اصلي سايت مراجعه نماييد.

*******************************************************