نمونه سوالات پيام نور سال 92و11 ترم قبلی

نمونه سئوالات علوم سیاسی وکلیه گرایش ها

تاریخ ارسال : یکشنبه هشتم مرداد 1391 - 19:23 , در دسته بندی : علوم سياسي(كليه گرايشها) با

لیست دروس نمونه سئوالات رشته علوم سیاسی نیمسال اول سال تحصیلی 88-89

لیست دروس نمونه سئوالات رشته علوم سیاسی نیمسال دوم سال تحصیلی 88-89

لیست دروس نمونه سئوالات رشته علوم سیاسی تابستان 1389

لیست دروس نمونه سئوالات رشته علوم سیاسی نیمسال اول سال تحصیلی 89-90

لیست دروس نمونه سئوالات رشته علوم سیاسی نیمسال دوم سال تحصیلی89-90

لیست دروس نمونه سئوالات رشته علوم سیاسی تابستان 1390

لیست دروس نمونه سئوالات رشته علوم سیاسی نیمسال اول سال تحصیلی 90-91

لیست دروس نمونه سئوالات رشته علوم سیاسی نیمسال دوم سال تحصیلی 90-91

آخرین بروز رسانی: ۸مرداد۱۳۹۱


نمونه سئوالات علوم سیاسی نيمسال دوم 90-91 -امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : یکشنبه هشتم مرداد 1391 - 18:10 , در دسته بندی : علوم سياسي(كليه گرايشها) با

تاریخ روابط خارجه ایران

نوسازی و دگرگونی سیاسی

مسایل سیاسی و اقتصادی نفت در ایران

مبانی علم اقتصاد

مبانی جامع شناسی عمومی

شناخت ماهیت وعملکردامپریالیسم

سازمان های بین المللی

حقوق بین المللی عمومی2

حقوق اداری کلیات وایران

جنبشهای اسلامی معاصر

جامع شناسی سیاسی

بروز رسانی ادامه دارد...


نمونه سئوالات علوم سیاسی نيمسال اول 90-91 -امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : سه شنبه بیست و سوم خرداد 1391 - 21:21 , در دسته بندی : علوم سياسي(كليه گرايشها) با

متون سیاسی به زبان خارجی1

متون سیاسی به زبان خارجی2

مبانی علم حقوق

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

حقوق اساسی(کلیات)

حقوق بین الملل عمومی1

حقوق بین الملل عمومی2

حقوق اداری (کلیات ایران)

حقوق بین الملل اسلامی

جامعه شناسی سیاسی

تحولات سیاسی اجتماعی ایران از 1320 تا 1228

تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320

تاریخ روابط خارجی ایران از شهریور 1320 تا1357

تاریخ روابط بین الملل از 1871 تا 1945 میلادی

تاریخ تحول دولت در اسلام

مبانی علم سیاست

نظام سیاسی و دولت در اسلام

جنبشهای اسلامی معاصر

تحولات سیاسی اجتماعی ایران از 1320 تا 1357

روش تحقیق در علوم سیاسی 1 الف

تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم 1

تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم 2

مسائل سیاسی و اقتصادی نفت در ایران

مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام

اندیشه های سیاسی در قرن بیستم

سازمانهای بین المللی- اصول روابط و سازمانهای بین المللی

اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام

تئوریهای انقلاب

اصول روابط بین الملل1

اصول روابط بین المللی2

روش تحقیق در علوم سیاسی 2 ب

فن دیپلماسی و آداب کنسولی

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

مسائل سیاسی اقتصادی جهان سوم

شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم

نوسازی و دگرگونی سیاسی

سیاست خارجی قدرت های بزرگ

انقلاب اسلامی ایران

سیاست و حکومت در خاورمیانه

مسائل نظامی و استراتژیک معاصر

دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام

ارتش و سیاست

خلیج فارس و مسائل آن

سمینار انقلاب اسلامی ایران و بازتاب آن بر مسائل استراتژی منطقه و جهان


نمونه سئوالات رشته علوم سياسي -سري اول- نيمسال دوم 90-89

تاریخ ارسال : سه شنبه یکم شهریور 1390 - 22:20 , در دسته بندی : علوم سياسي(كليه گرايشها) با

نمونه سئوالات رشته علوم سياسي -سري اول- نيمسال دوم 90-89

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نماييد


ادامه مطلب ...

نمونه سئوالات علوم سیاسی تابستان1390-امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : چهارشنبه چهاردهم اردیبهشت 1390 - 13:15 , در دسته بندی : علوم سياسي(كليه گرايشها) با

 

مباني علم سياست

حقوق اساسي(كليات)

نظام سياسي و دولت در اسلام

تحولات سياسي و اجتماعي ايران از 1320 تا 1357

تاريخ انديشه هاي سياسي در غرب قبل از افلاطون تا قرن بيستم1

تاريخ انديشه هاي سياسي در غرب قبل از افلاطون تا قرن بيستم2

انديشه هاي سياسي در قرن بيستم

انديشه هاي سياسي در ايران و اسلام

اصول روابط بين المللي1

اصول روابط بين المللي2

فن ديپلماسي و آداب كنسولي

سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران

مسائل سياسي اقتصادي جهان سوم

شناخت ماهيت و عملكرد امپرياليسم

نوسازي و دگرگوني سياسي

سياست خارجي قدرت هاي بزرگ

انقلاب اسلامي ايران

سياست و حكومت در خاورميانه

مسائل نظامي و استراتژيك معاصر

ديپلماسي و رفتار سياسي در اسلام

ارتش و سياست

 


نمونه سئوالات علوم سیاسی نيمسال دوم89-90امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : جمعه نهم اردیبهشت 1390 - 20:54 , در دسته بندی : علوم سياسي(كليه گرايشها) با

مباني علم اقتصاد

مباني علم حقوق

حقوق اساسي(كليات)

حقوق بين الملل اسلامي

حقوق بين الملل خصوصي

تاريخ روابط خارجي ايران از قاجاريه تا 1320

متون سياسي به زبان خارجه 2

تاريخ روابط بين الملل از 1871 تا 1945 ميلادي

مباني علم سياست

نظام سياسي و دولت در اسلام

روش تحقيق در علوم سياسي(الف)

روش تحقيق در علوم سياسي 2(ب)

حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران

مباني جامعه شناسي...

حقوق اداري(كليات و ايران)

جنبشهاي اسلامي معاصر

جامعه شناسي سياسي

تحولات سياسي و اجتماعي ايران از 1320 تا 1357

تحولات سياسي و اجتماعي ايران از 1228 تا 1320

مسائل سياسي و اقتصادي نفت ايران

نوسازي و دگرگوني سياسي

خليج فارس و مسائل آن

شناخت ماهيت و عملكرد امپرياليسم

مسائل سياسي و اقتصادي جهان سوم

اصول روابط عمومي بين الملل1

مباني انديشه هاي سياسي در اسلام

 


نمونه سئوالات علوم سیاسی نيمسال اول89-90امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : جمعه نهم اردیبهشت 1390 - 20:50 , در دسته بندی : علوم سياسي(كليه گرايشها) با

بزودی

------------------------------------------------------------------------------------

***** سایر ترم ها****


نمونه سئوالات علوم سیاسی تابستان1389-امکان خرید تک درس

تاریخ ارسال : جمعه نهم اردیبهشت 1390 - 20:49 , در دسته بندی : علوم سياسي(كليه گرايشها) با

متون سیاسی به زبان خارجه1

حقوق اساسی(کلیات)

حقوق بین الملل اسلامی

حقوق بین الملل خصوصی

جامعه شناسی

تحولات سیاسی و اجتماعی از 1320-1228

تاریخ تحول دولت در اسلام

مبانی علم سیاست

نظام سیاسی و دولت در اسلام

تحولات سیاسی اجتماعی ایران از 1320-1357

تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن120

تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب (2)قبل از افلاطون تا قرن220

اندیشه های سیاسی در قرن بیستم

اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران

اصول روابط بین الملل(1)

اصول روابط بین الملل(2)

فن دیپلماسی و آداب کنسولی

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم

شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم

نوسازی و دگرگونی سیاسی

سیاست خارجی قدرتهای بزرگ

انقلاب اسلامی ایران

سیاست و حکومت در خاورمیانه

مسائل نظامی و استراتژیک معاصر

دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام

ارتش و سیاست


نمونه سئوالات علوم سیاسی نيمسال دوم 88-89امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : جمعه نهم اردیبهشت 1390 - 20:33 , در دسته بندی : علوم سياسي(كليه گرايشها) با

کلیات علم اقتصاد-مبانی علم اقتصاد

روانشناسی اجتماعی

مبانی علم حقوق

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

حقوق اساسی(کلیات)

حقوق بین المللی عمومی(1)

حقوق بین المللی عمومی(2)

حقوق اداری(کلیات و ایران)

حقوق بین الملل اسلامی

حقوق بین الملل خصوصی

سازمانهای بین المللی

جامعه شناسی سیاسی

تحولات سیاسی و اجتماعی ایران(1) از 1228 تا 1320

روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320

روابط خارجی ایران از 1357-1320

تاریخ روابط بین الملل از 1871 تا 1945(میلادی)

تاریخ تحول دولت در اسلام

مبانی علم سیاست

نظام سیاسی دولت در اسلام

جنبشهای اسلامی معاصر

تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی از1320 تا 1357

روش تحقیق در علوم سیاسی(1)

تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب(1)

تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب(2)

مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام

اندیشه های سیاسی درقرن بیستم

اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران

تئوریهای انقلاب

اصول روابط بین الملل(1)

اصول روابط بین الملل(2)

روش تحقیق در علوم سیاسی 2

فن دیپلماسی و آداب کنسولی

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم

شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم

نوسازی و دگرگونی سیاسی

سیاست خارجی قدرتهای بزرگ

انقلاب اسلامی ایران

سیاست و حکومت در خاورمیانه

مسائل نظامی و استراتژیک معاصر

مبانی جامعه شناسی

دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام

ارتش و سیاست

خلیج فارس و مسایل آن


نمونه سئوالات رشته علوم سياسي - نيمسال اول 89-88- دسترسي براي همه آزاد

تاریخ ارسال : جمعه نهم اردیبهشت 1390 - 20:32 , در دسته بندی : علوم سياسي(كليه گرايشها) با

نمونه سئوالات رشته علوم سياسي - نيمسال اول 89-88- دسترسي براي همه آزاد

1.فن ديپلماسي و آداب كنسولي-1231017

2.انديشه هاي سياسي در اسلام و ايران-1231012

3.روش تحقيق در علوم سياسي2-1231016

4.سازمان هاي بين المللي-1231011

5.تاريخ انديشه هاي سياسي در غرب1(از سقراط تا ماكياول)-1231006

6.نظام سياسي و دولت در اسلام-1231002

7.انديشه هاي سياسي در قرن بيستم-1231010

8.اصول و روابط بين الملل1-1231014

9.تحولات سياسي اجتماعي ايران از 1357-1320 - 1231004

10.تئوريهاي انقلاب-1231013

11.تاريخ روابط خارجي ايران از قاجاره تا1320  - 1229005

12.تاريخ تحول دولت در اسلام-1229008

13.مسائل اقتصادي و سياسي نفت در ايران-1231008

14.جنبشهاي اسلامي معاصر-1231003

15.اصول روابط بين الملل2-1231015

16.روش تحقيق در علوم سياسي1-1231005

17.مباني علم سياست-1231001

18.مباني علم حقوق-1223008

19.مباني انديشه هاي سياسي در اسلام  مستند به متون اسلامي-1231009

20.روانشناسي اجتماعي-1217094و...

21.متون سياسي به زبان خارجه1-1212038

22.تاريخ انديشه هاي سياسي در غرب2-1231007

23.جنبش هاي اسلامي معاصر-1231003

24.روابط خارجي ايران از 1320 تا1357 -1229006

25.تحولات سياسي و اجتماعي ايران از 1320-1228  -1229004

26.حقوق بين الملل عمومي2-1223012

27.جامعه شناسي سياسي-1227003

28.تاريخ روابط بين الملل از1871 تا1945 ميلادي-1229007

29.مباني علم حقوق-1223008

30.حقوق بين الملل اسلامي-1223014

31.مباني جامعه شناسي-1227002و...

32.حقوق بين الملل خصوصي-1223015

33.حقوق اداري(كليات و ايران)-1223013

34.حقوق اساسي(كليات)-1223010

35.اصول علم اقتصاد-1221013و...

36.خليج فارس و مسائل آن-1231028

37.حقوق بين الملل عمومي1-1223011

38.حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران-1223009

39.ارتش و سياست-1231027

40.مسائل نظامي و استراتژيك معاصر-1231025

41.سياست خارجي قدرتهاي بزرگ-1231022

42.انقلاب اسلامي ايران-1231023

43.ديپلماسي و رفتار سياسي در اسلام-1231026

44.سياست و حكومت در خاورميانه-1231024

45.شناخت ماهيت و عملكرد امپرياليسم-1231020

46.نوسازي و دگرگوني سياسي-1231021

47.سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران-1231018

48.مسائل سياسي و اقتصادي جهان سوم-1231019

49.متون سياسي به زبان خارجي2-1212039

 

لينك دانلود(دانلود رایگان)آخرین مطالب

» نمونه سئوالات 12ترم اخیر پیام نور بترتیب حروف الفبای فارسی ( پنجشنبه پنجم دی 1392 )
» خرید آنلاین نمونه سئوالات با پاسخ ( دوشنبه دوم دی 1392 )
» لیست نمونه سئوالات به تفکیک حروف الفبا مركز مقاله-سری 5 ( پنجشنبه شانزدهم آبان 1392 )
» لیست نمونه سئوالات به تفکیک حروف الفبا مركز مقاله-سری 4 ( پنجشنبه شانزدهم آبان 1392 )
» لیست نمونه سئوالات به تفکیک حروف الفبا مركز مقاله-سری 3 ( پنجشنبه شانزدهم آبان 1392 )
» لیست نمونه سئوالات به تفکیک حروف الفبا مركز مقاله-سری 2 ( پنجشنبه شانزدهم آبان 1392 )
» لیست نمونه سئوالات به تفکیک حروف الفبا مركز مقاله-سری 1 ( پنجشنبه شانزدهم آبان 1392 )
» اطلاعیه سایت 92/01/22 ( پنجشنبه بیست و دوم فروردین 1392 )
» نمونه سئوالات رشته الهیات و کلیه گرایش ها ( پنجشنبه بیست و دوم فروردین 1392 )
» نمونه سئوالات الهيات نیمسال اول 91-92-خرید تک درس(33 عدد) ( پنجشنبه بیست و دوم فروردین 1392 )
» نمونه سئوالات علوم تربیتی نیمسال اول 91-92-خرید تک درس ( چهارشنبه بیست و یکم فروردین 1392 )
» نمونه سئوالات رشته مديريت و کلیه گرایش ها ( یکشنبه هجدهم فروردین 1392 )